แผ่นพีวีซีใส ESD

ท่อพีพี สำหรับระบายไอกรด
มิถุนายน 15, 2016
พีอี-1000
มิถุนายน 15, 2016

แผ่นพีวีซีใส ESD

สำหรับใช้ในห้องคลีนรูม ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ โรงงานชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ เซมิคอนดัคเตอร์ ฮาร์ดดิส และอื่น ๆ

คุณสมบัติเด่นคือ ใสเหมือนกระจก ไม่สะสมฝุ่น ป้องกันการเกาะตัวของฝุ่น เหมาะสำหรับทำฝาครอบเครื่องจักรอิเลคทรอนิคส์ ทำแผงกั้นห้องคลีนรูม ทำตู้เก็บสารเคมีในห้องคลีนรูม ทนสารเคมีได้ดี

ความหนา 3 มม. 5 มม. 10 มม. ขนาด 4 x 8 ฟุต 

Little do not eat milk myself!” A group of big children booing.
“You group of small skin 925 Collection jewelry monkeys, not all from his age over.” Old patriarch screamed.
“We are not in the year and a half still feeding, hey.”
The face of the big children make fun of, small little Hanhan smile, black big eyes become crescent-like, do not care, sitting in front of the pot with a wooden spoon scoop milk, eat very sweet.
After breakfast, 2017 silver jewelry the village several old old man came together to the patriarch Shi Yunfeng yard, although already made white, but

the essence of God are still enough.
“Not quite right recently, ah, the night is always a big guy passing, moving is too big, and this mountain area must happen.
“Well, last night I was awakened several times, the skin is cold, must be what the prehistoric beast and the big insects passing from here.
Several elderly people have to speak, they frown or thought, to 2017 sterling silver jewelry discuss some of the recent signs of danger, that there are

unusual things happened.
“I think this desolate may be out of something can not, causing the surrounding area some of the Pacific Heritage of the attention, have rushed to the.” The old chief Shi Yunfeng thought after thinking.
“This is not out of the 925 Sterling sliver jewelry mountain treasure it?” An old man suddenly Dengyuan eyes, hair were made, revealing shocked.
Other people are also showing different colors, eyes fiery, but soon they are extinguished the flame in the eye, that kind of thing is not what they can get, far in the deepest mountains, no one into the go.
So many years has never sliver jewelry planet been able to live and out of a trip, the mountains of various Wholesale 925 sterling silver jewelry tyrannical species come and go, even if the stone village owner Qi Chuang, even a spray will not be thrown.
“At that time, a majestic adult man entered the hospital, he was the head of Hot sale sliver jewelry the hunting team, will also be the next village

chief of the village.”
“Recently, some are not peaceful ah.” 925 silver price The old clan Shi Yunfeng frowned.
“But the food is really much.” Stone forest High quality silver jewelry tiger, his body is very tall, more than two meters, silver jewelry Free shipping carrying a three hundred pounds of Bling Jewelery broad swords, the

whole person as a strong bear, Buy silver jewelry whole body bronze piece of sliver jewelry

necklace muscle, Such as a snake python in the swimming.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *