เครื่องเป่าลมร้อน (เครื่องเชื่อมพลาสติก)

  • หลักการของเครื่องจะเป่าลมร้อนออกมา เพื่อทำการละลาย ลวดเชื่อม เหมาะแก่การเชื่อม พลาสติก ประเภท พีพี พีวีซี จะต้องใช้คู่กับเส้นเชื่อมพลาสติก พีพี พีวีซี พีอี ซีพีวีซี พีวีดีเอฟ
  •  บริษัท เอส พี วี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องเชื่อมพลาสติก โทรติดต่อ 02-683-2200