ท่ออะคริลิค ( Acrylic Pipe )

  • ท่ออะคริลิค สีใส ใช้สำหรับงานตกแต่ง หรือ งานสถาปัตย์ รวมถึงใช้สำหรับเดินน้ำเพื่อเพิ่มความสวยงาม อีกทั้งยังใช้ในงานเดินสารเคมี กรด – ด่าง ที่ความเข้มข้นน้อยๆ ได้ 

ความยาวของท่ออะคริลิค :  1 เมตร  / 2 เมตร

ขนาดของท่ออะคริลิค  :  OD. 20 – 300 mm.  ความหนา 3 , 5 mm.

  • บริษัท เอส พี วี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด : จำจัดหน่าย ท่ออะคริลิค คุณภาพสูงได้มาตรฐาน แบรน Gehr จากประเทศเยอรมัน โทรติดต่อ 02-683-2200