แผ่น PE1000

  • HMWPE มีความลื่น ลดแรงเสียดทาน แข็งปานกลาง ไม่แตกง่าย รับแรงกดได้ดีขึ้น ไม่สามารถเชื่อมได้ เป็น Food grade เหมาะสำหรับ กลึงชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ต้องหมุน และถูกเสียดสีตลอดเวลา เช่น เฟือง ลูกรอก บูช แผ่นรองคอนเวเยอร์ สีขาว
  • UHMWPE แข็ง ลื่น ความคงทนสูง ไม่สามารถเชื่อมได้ ทนเคมีได้ดี สี เขียว ดำ ขาว เป็น Food grade เหมาะสำหรับ งานอุตสาหกรรมเครื่องดื่มบรรจุขวด เป็นอุปกรณ์ประกอบ คอนเวเยอร์ลำเลียงขวด สตาร์วีล ลูกรอก เฟืองเกลียวตัวหนอนสำหรับเครื่องจักรผลิตสินค้าที่ข้นหนืด หรือเครื่องจักรอาหารข้นเหลว