แท่งตันพีวีดีเอฟ  (PVDF Solid Rods)

  • แท่งตันพีวีดีเอฟ ผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชนิดพิเศษ ประเภท High performance  PVDF (Polyvinyliden fluoride) จาก SIMONA ประเทศเยอรมัน เป็นพลาสติกชนิดพิเศษคุณภาพสูง สีขาว มีราคาสูงกว่าพลาสติกวิศวกรรมอื่นๆ คุณสมบัติเด่่นคือ มีความแข็งแรง ทนแรงกระแทกสูง ทนอุณหภูมิขณะใช้งานสูงถึง -30 ถึง +140 องศาเซลเซียส เหมาะกับงานที่ต้องใช้สารเคมีที่มีความเข็มข้นสูง มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง เช่น กรดซัลฟุริก เข้มข้น เกินกว่า 60 % ขึ้นไป กรดไนตริก กรดโครมิก  และยังมีเกรด FM4910 ป้องกันการลามไฟด้วย

แบรนของแท่งตันพีวีดีเอฟ :  SIMONA [Germany]

ขนาดของแท่งตันพีวีดีเอฟ :  OD. 20 , 35 , 50 , 60 , 80 , 100 mm.

ความยาวของแท่งตันพีวีดีเอฟ : ความยาว  2  เมตร

บริษัท เอส พี วี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด : จำหน่ายแท่งตันพีวีดีเอฟ PVDF SOLID RODS