ท่อพีวีซีใส ( Clear PVC PIPE )

  • ท่อพีวีซีสีใส  ใช้เดินของเหลวเกี่ยวกับสารเคมีกรดด่าง เพื่อให้เห็นระดับน้ำ หรือ การไหลของน้ำ โดยที่มีคุณสมบัติเหมือนกับท่อ UPVC   มาตรฐานที่จัดจำหน่าย จะเป็น Sch 40 [ สีใสอมฟ้า ]   /  JIS [ สีใส ]

ความยาวของท่อพีวีซีใส :  3 , 4 M.

ประเทศนำเข้า : ไต้หวัน , ญี่ปุ่น 

  • วิธีการเชื่อม : สามารถใช้กาวUPVC เชื่อมได้ หรือ ใช้ลวดเชื่อมพลาสติกพีวีซี ในการเชื่อม

ขนาดของท่อพีวีซีใส  :  3/8″ – 6 ”