รางยูพีพี (U PP rail)

เส้นเชื่อมพลาสติกพีพี เส้นเชื่อมกันชนรถ เส้นเชื่อมถังชุบ คุณภาพสูง มาตรฐานเยอรมัน ไม่เอาเปรียบ ขายของแท้ ของดี มีคุณภาพเท่านั้น  

เส้นเชื่อมพีพี ลวดเชื่อมพีพี ใช้สำหรับ เชื่อมถังสารเคมีที่เป็นเนื้อพีพี เท่านั้น ไม่สามารถเชื่อมเนื้ออื่นได้ โทรติดต่อสอบถาม 02-683-2200