เครื่องเชื่อมต่อท่อ

  • แผ่นพลาสติก เส้นเชื่อม แท่งกลม เส้นฉาก รางตัวยู ท่อ วาล์ว และอุปกรณ์ข้อต่อ เครื่องเชื่อมพลาสติก เครื่องเชื่อมต่อท่อ แผ่นรองตัด เขียงอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์

[li type=”glyphicon-arrow-right”]พีพี[/li]
[li type=”glyphicon-arrow-right”]ยูพีวีซี[/li]
[li type=”glyphicon-arrow-right”]ชีพีวีซี[/li]
[li type=”glyphicon-arrow-right”]พีอี[/li]
[li type=”glyphicon-arrow-right”]พีวีดีเอฟ[/li]
[li type=”glyphicon-arrow-right”]พีเอ็มเอ็มเอ[/li]