บ่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย เช่นบ่อตกตะกอน บ่อแยกไขมัน บ่อกักสารเคมี ถังสารส้ม ถังจ่ายคลอรีน ถังจ่ายน้ำเกลือ เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรมที่มีการกำจัดนำเสีย