ถังสำหรับการแปรรูปโลหะ

ถังสำหรับการแปรรูปโลหะต่าง ๆ เช่นถังกัดกรด ถังแช่ทำความสะอาดโลหะ ถังชุบโลหะต่าง ๆ ทำได้ทั้งในรูปแบบถังพลาสติกล้วน และถังพลาสติกเสริมเหล็ก หรือเป็นบ่อคอนกรีตเสริมพลาสติก