ท่อระบายควันสารเคมี

ท่อระบายควันสารเคมี รวมทั้งปากดูดควันรูปแบบต่าง ๆ วาล์วปรับปริมาณลม มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ไม่เป็นสนิม เหมาะกับอุตสาหกรรมประเภทที่ต้องใช้กรด สารเคมีรุนแรง ที่อาจเป็นอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานได้