ถังผนัง 2 ชั้น

ถังผนัง 2 ชั้น มีช่องว่างตรงกลาง สามารถเพิ่มฉนวน ( Thermal Insulator) เก็บกักความเย็นหรือความร้อนเพื่อประหยัด พลังงาน อีกทั้งยังให้ความปลอดภัยเป็น 2 เท่า จากการรั่วซืมของสารเคมีอันตราย ดูแลรักษาง่าย