• ด้วยคุณสมบัติที่พิเศษต่างๆ ทำให้มีการนำพลาสติกวิศวกรรมไปใช้งานในหลายอุตสาหกรรมการผลิตด้วยกัน
  • อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ เช่น เซมิคอนดัคเตอร์, Semi-conductor ฮาร์ดดิสค์, Hard disk drive, Printed circuit Board ( PCB ), Integrated Circuit ( IC )
  • อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
  • การชุบโลหะ Electro-plating Industry, Steel processing Industry, Dipping, Pickling
  • อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี Chemical Industry, Acid, Alkali
  • การผลิตนาฬิกา เครื่องประดับ จิวเวลรี่ เลนส์แว่นตา Jewelry, Ornament, Watches, Eyeglasses, Optical Lens Industry
  • การผลิตชิ้นส่วนทางการแพทย์ เช่น ออร์โธปีดิกส์ Medical Industry, Orthopedics, X-ray Film Developing,
  • การผลิตอาหารและยา Food and Beverage Industry, Pharmaceutical Industry
  • การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรหลากหลายชนิด เฟือง บูช แผ่นรองแท่นตัด
  • ห้องปลอดฝุ่น Clean Room
  • อุตสาหกรรมเครื่องหนัง เบาะนั่งรถยนต์ อุตสาหกรรมปั้มตัด ไดคัท